هوای دلم را داشته باش

دوشنبه 17 اسفند 1394

هوای دلم را داشته باش


تو هوای دلم را داشته باش کاری به اشکهایم نداشته باش

تو هوای دلم را داشته باش کاری به خستگی هایم نداشته باش

تو هوای مرا داشته باش کاری به غصه هایم نداشته باش

کنار می آیم با غم ها ، قبلا قرارم را گذاشته بودم با تنهایی ها تا کمی از هیاهوی زندگی فاصله بگیرم

تا به خودم بیایم و نبض زندگی را در دست بگیرم

تو هوای دلم را داشته باش و کاری به اشتباهاتم نداشته باش

کمی مهربانتر شده ام با زندگی ، گرچه زندگی همچنان با من نامهربان است

با حسی دیگر به غروب می نگرم ، من صدای خیلی از دلها را دیگر نمیشنوم

تو بیا و هوای دلم را داشته باش و کاری به فریاد دلم نداشته باش

شب ها با حس دلگیر گذشته به خواب میروم و با حس شیرین آینده بیدار میشوم

همین که تو هوای دلم را داشته باشی ، من هم دیگر کاری با غم ها ندارم

 

فهرست
مهدی لقمانی در فیس بوک

آرشیو متن های مهدی لقمانی
آخرین نوشته های دفتر عشق
تعداد بازدیدکنندگان
تعداد بازدیدکننده های دفتر عشق