سراغی از عشق

یکشنبه 2 خرداد 1395

سراغی از عشق

سراغ تو را میگیرد همیشه دلم ، همیشه به یاد توام گلم

گرچه شکستی دلم را ، گرچه زیر پا گذاشتی همه قول و قرارهایمان را

سراغ آن روزها را میگیرد دلم ، هنوز هم به پای خاطراتت میسوزم گلم

چه روزهای خوبی بود ، چه لحظه های شیرینی ، بینمان خودمان باشد ، هنوز هم برایم عزیزی

گاهی صدایت در گوشم زمزمه میشود ، گاهی حضورت در کنارم حس میشود 

، گاهی امید دارم بیایی ، گاهی هم میبنمت ، تو همینجایی...

همینجا در کنارم ، مثل آن روزها گرم میکنی آغوشم...

آغوشی که همیشه مال تو بود ، سرنوشت مان از همان اول از هم جدا بود

گاهی مرور خاطره ها بی هوده است ، اما یاد خاطره های با تو بودن عشق را  دوباره در دلم شعله ور میکند 

سراغ تو را میگیرد همیشه دلم ، تو تا ابد در قلبم خواهی ماند گلم....


فهرست
مهدی لقمانی در فیس بوک

آرشیو متن های مهدی لقمانی
آخرین نوشته های دفتر عشق
تعداد بازدیدکنندگان
تعداد بازدیدکننده های دفتر عشق