تنها عاشق تو

یکشنبه 25 مهر 1395

تنها عاشق تو


عشقت را به دنیا نمیدهم ، میخواهمت ، بی بهانه دوستت دارم...
وقتی در کنارمی حس میکنم همه دنیا مال من است...
عاشق سکوت بینمان هستم ، وقتی خیره میشوی به چشمانم ، همه وجودمی ای تنها تکیه گاهم
عاشق اینم که دستانم را در دستانت بفشاری ،
همه رازهایت را با دلم در میان بگذاری....
تا زنده ام ، میخواهم با عشق تو باشم ، همسفر ، همصدا ، همنفس ، باشم برای تو همه کس.
برای من تو وفاداری ، جدا از همه آدمهای بی وفای این دنیایی....
تویی که باید باشی برای بودنم ، باشی برای اینکه قلبم بتپد ،
 تا نفس کم نیاورم ، تا به عشقت همیشه زنده بمانم....
نگاهت ،وقتی نگاهم میکنی چقدر مهربان است ،
صدایت ، وقتی صدایم میکنی به دلم مینشیند و اینگونه من دیوانه تر میشوم،
بیشتر از همیشه عاشق این لحظه های در کنار تو بودن میشوم....
هیچگاه از این زندگی سیر نمیشوم ، آنگاه که تویی  تنها دلیل بودنم....

فهرست
مهدی لقمانی در فیس بوک

آرشیو متن های مهدی لقمانی
آخرین نوشته های دفتر عشق
تعداد بازدیدکنندگان
تعداد بازدیدکننده های دفتر عشق