عشق جاودانه

جمعه 24 دی 1395
به همه دنیا نشانت میدهم ، هر چه احساس در دلم است را به تو میدهم
تویی که لایق بهترین هایی ، تویی که آغاز کلام همه عاشقانه هایی
عشق یک بار است ، فقط یک بار، تو همان عشق بی تکرار زندگی منی
که فقط عاشق توام ، من تا همیشه مال توام
در آغوشم بگیر ، بفشار مرا ، تا حس کنم هستی ، و وجودت به من هر لحظه عشق میدهد
در آغوشم بگیر ، این دنیا مال من وتو است ، عشق در دل های من وتو همیشگیست
در آغوشت میگیرم ، برایت نمیمیرم ، زنده میمانم تا از با تو بودن لذت ببرم
جدا از تمام عشقهای بی معنای این زمانه ، تویی نوید آمدن عشقی جاودانه
که برای منی و برای من میتپد قلبت ، بدجور به دلم نشسته مهرت....

فهرست
مهدی لقمانی در فیس بوک

آرشیو متن های مهدی لقمانی
آخرین نوشته های دفتر عشق
تعداد بازدیدکنندگان
تعداد بازدیدکننده های دفتر عشق