در تب عشقت

پنج‌شنبه 5 اسفند 1395
حال من بهتر میشود وقتی تو هستی ، نفسم هستی و بی تو نفسم میگیرد ، این دل با تو هرگز نمیگیرد
میجوشی همچو چشمه عشق در کوه دلم ، از مهر و محبتهایت همیشه به من میرسد گلم
بیا هیچگاه دستهایمان را رها نکنیم از هم ، اینجا یک لحظه هم نباید دور شویم از هم
تب عشقت مرامیسوزاند ، ببین که بوی عطر تنت مرا تا کجاها میکشاند ،
که اینگونه مست و خرابم از نوشیدن شراب چشمانت ،
اینها را همه میگذارم به حساب آن بوسه ی شیرین از لبانت
حال من بهتر میشود وقتی تو هستی، تو تا آخرین لحظه ی زندگی ام همسفر قلب عاشقم هستی
تو را دارم و انگار دنیایی را دارم ، هیچکس هنوز نفهمیده که چقدر تو را دوست دارم
دیگر کاری به گذشته ها ندارم ، امروز را میبینم که تو را دارم ،
همین امروز برایم زیباست ، روزی بود که میگفتم داشتنت تنها یک رویاست
سر به روی شانه هایت میگذارم ، این تو و این دلم ، شما را در این خلوت عاشقانه تنها میگذارم

فهرست
مهدی لقمانی در فیس بوک

آرشیو متن های مهدی لقمانی
آخرین نوشته های دفتر عشق
تعداد بازدیدکنندگان
تعداد بازدیدکننده های دفتر عشق