دنیای من بی تو

یکشنبه 22 اسفند 1395
هوس آغوشت کردم و نیستی ، نمیدانم کجایی و در فکر کیستی
میتپد دلم لحظه به لحظه برایت ، انگار همین دیروز بود که بودم در کنارت
یک روز بود به همه دنیا نشانم دادی و گفتی این دنیای من است ،
امروز آمده و من در این دنیا هستم و تو را ندارم ، اینجاست که میگویم از همه دنیا بیزارم
از خودم بیزارم که دنیای تو بودم ، از دنیا بیزارم که روزی در خیال تو ، دنیای تو بودم
هوس بودنت را کرده ام ، وقتی که در حقیقت نبودنت غرق شده ام
و اینجاست که چه میفهمند دلتنگی چه دردیست ، انتظار چه طعم تلخیست
میخواهم با خودم کنار بیایم که دیگر نیستی ،
باز هم مثل دیوانه ها سرگردان کوچه ها هستم و همه میپرسند در جستجوی کیستی؟
فهرست
مهدی لقمانی در فیس بوک

آرشیو متن های مهدی لقمانی
آخرین نوشته های دفتر عشق
تعداد بازدیدکنندگان
تعداد بازدیدکننده های دفتر عشق