به پاکی باران

یکشنبه 29 اسفند 1395

بودنت مثل یه عطر گل موندگاره همیشه توی دلم
اومدنت یه دنیا عشق و احساسه تو زندگیم
وجودت ، خیلی گرم ، دوست دارم بخوابم توی اون بغل نرم
مثل بارونی پر از طراوت ، سجده میکنم به اون عشق پاکت
عشقت واسم یه دنیاست ، من تو رو و هر چی احساس رو دارم از خداست
اینکه میدونم همیشه مال من بودی ، قبل از من هم مال من بودی ،
و تا ابد مال منی بهترین و زیباترین و پاکترین حس دنیاست که با هیچ چیزی عوضش نمیکنم
همین که هیچوقت آغوشت جز من مال کسی دیگه نبوده .... باید سکوت کرد و تو رو  بعد از خدا پرستید

 

فهرست
مهدی لقمانی در فیس بوک

آرشیو متن های مهدی لقمانی
آخرین نوشته های دفتر عشق
تعداد بازدیدکنندگان
تعداد بازدیدکننده های دفتر عشق