دلم برایت تنگ شده

یکشنبه 27 فروردین 1396
ثانیه ها میگذرند ، روزهای سرد ، مثل دستانم ، مثل آغوشم
دلم برایت تنگ شده عزیزم
هوای دلگیریست ، آسمان بی ستاره ، طلوع برایم با غروب فرقی ندارد
دلم برایت تنگ شده
بیقرارم ، دلم بهانه تو را میگیرد ، خودت هم خوب میدانی دلم بی تو میمیرد...
بوی عطر تنت ، بوسه روی گونه هایت ، گرفتن دستهایت
وای که چقدر دلتگتم عشقم
میخواهمت  ، همین لحظه ، همینجا ، نگذار شاد شود دل بعضی ها...
دلم برایت تنگ شده ، بیا در کنارم ، من آن آغوش گرمت را میخواهم

فهرست
مهدی لقمانی در فیس بوک

آرشیو متن های مهدی لقمانی
آخرین نوشته های دفتر عشق
تعداد بازدیدکنندگان
تعداد بازدیدکننده های دفتر عشق