هوای خوبیست

یکشنبه 10 اردیبهشت 1396
هیچکس جز خدا در بینمان نیست
من و تو هستیم و یک احساس بی انتها
چه هوای خوبیست اینجا در آغوشت
به دور از هوای مسموم بیرون، جدا از آدمکهای خوش خیال
صدای نفسهایت را میشنوم ، میفهمم چه میگذرد در دلت...
خیلی خوب است که اینجا تنهاییم ، این من و توییم که بی گناهیم....
بیا دور شویم از اینجا، خیلی دور.... برسیم به یک نقطه ی کور ...
نزدیک شویم به هم ، تا یکی شویم، تا ابد همیشگی شویم
روزهای بهتر ، نزدیک است ، لبخند همچنان بر لبانت باشد....

فهرست
مهدی لقمانی در فیس بوک

آرشیو متن های مهدی لقمانی
آخرین نوشته های دفتر عشق
تعداد بازدیدکنندگان
تعداد بازدیدکننده های دفتر عشق