عشق بی همتای من

دوشنبه 29 خرداد 1396
همیشه یک چیز برایم تکراری نمیشود، آری دوست داشتنت
نگاهم که میکنی ، لبخند که میزنی  آسمان تاریک دلم پرستاره میشود
تو  نهایت آرامش در وجودمی
نمیشود عاشقت نبود ، بودنت ، زیباترین حس دنیاست
همیشه کنارت بوده ام ، به پایت نشسته ام تا عشقمان ماندگار بماند
من همان دیوانه ام ، همان عاشق و بیقرار
تو هنوز همانی که عاشقش شدم ، همانی که به عشقش از دیگران سیر شدم
تو همان رویای منی که اینک با تو ، رویایی زندگی میکنم
یک لحظه دیدم تو را ، یک عمر درگیرت شدم ای عشق بی همتا

فهرست
مهدی لقمانی در فیس بوک

آرشیو متن های مهدی لقمانی
آخرین نوشته های دفتر عشق
تعداد بازدیدکنندگان
تعداد بازدیدکننده های دفتر عشق