در کنارم باش

شنبه 17 تیر 1396
غروب آمده ، بیا و همدرد من باش، دلم گرفته ، بیا و در کنار من باش...
جز تو کسی را ندارم، دستهایم را بگیر ، من که جز تو همدردی ندارم...
باش در کنارم تا احساس تنهایی نکنم ،تا با این قلب بهانه گیر مدارا کنم
دلم گرفته ، نمیدانم چرا ، تنها تو میتوانی درد دلم را بفهمی
تو میتوانی مرا از خستگی های زندگی رها کنی
تنها تو میتوانی حالم را خوب کنی ، مرا درگیر آن محبتهایت کنی
نگیر از من لحظه ای محبتهایت را ، نوازشت هایت را
همین است قلب من دیگر ، تو نباشی میگیرد ، از غصه میمیرد
بودنت دلم را آرام میکند ، خیره شدن به چشمهایت حال مرا بهتر میکند
تویی دوای دلم ، که با بودنت رنگ غروب هم برایم زیباست

فهرست
مهدی لقمانی در فیس بوک

آرشیو متن های مهدی لقمانی
آخرین نوشته های دفتر عشق
تعداد بازدیدکنندگان
تعداد بازدیدکننده های دفتر عشق