سردرگم

پنج‌شنبه 2 شهریور 1396
کمی درک داشته باش ، تو با یک دلشکسته روبرو شده ای
هنوز بر روی قلبم پر از زخم است ، هنوز غم سنگینی در دلم نشسته است
تو آمده ای که آرامم کنی یا با حرفهایت دردی به دردهایم اضافه کنی؟
متاسفم از سردی دلم ، از بی احساس بودن چشمهایم....
هنوز نتوانسته ام با عشق کنار بیایم ، میترسم باز هم تنها نام عشق در این میان باشد نه احساسش!
نه میگویم دوستت دارم، نه میگویم همیشه با تو میمانم، من هنوز با خودم هم کنار نیامده ام!
هنوز نمیدانم کجای کارم ، یک عالمه سوالهای بی جواب در دلم دارم..
گاهی قطره های اشک حلقه میزند در چشمهایم ،
گاهی گوشه گیر میشوم در کنج اتاقم ، اینها را بگذار به حساب تلخی گذشته هایم...

فهرست
مهدی لقمانی در فیس بوک

آرشیو متن های مهدی لقمانی
آخرین نوشته های دفتر عشق
تعداد بازدیدکنندگان
تعداد بازدیدکننده های دفتر عشق