وقتی که باشی

چهارشنبه 8 شهریور 1396
میدانی که مدتهاست که با عشق تو آرامم
میدانی که بدون تو حتی یک لحظه هم نمیتوانم!
وقتی باشی دلم دیگر دلگیر نیست ،
 روزهای سخت زندگی برایم نفسگیر نیست
وقتی باشی همه چیز عالیست ،
دلم از هر چه غم در این دنیاست خالیست
وقتی باشی لذت میبرم از زیبایی های این دنیا
این هوا ، به هوای تو خوب میشود وقتی که باشی...
این احساس به عشق بودنت شعله ور میشود ....
زندگی زیبا نیست ، آنچه که زیبا کرده دنیای مرا ، تویی!
و عشق آن لحظه ایست که مرا در وجود گرم و مهربانت جا میدهی....

فهرست
مهدی لقمانی در فیس بوک

آرشیو متن های مهدی لقمانی
آخرین نوشته های دفتر عشق
تعداد بازدیدکنندگان
تعداد بازدیدکننده های دفتر عشق