کاش اینجا بودی

یکشنبه 7 آبان 1396

کاش اینجا بودی تا یک دل سیر نگاهت میکردم، دست درون موهایت میکردم
کاش اینجا بودی تا گوش کنم بهانه هایت را ، صدای خنده هایت را ...
کاش اینجا بودی تا مینشتم در کنارت ، لمس میکردم آن گونه های زیبایت
کاش اینجا بودی تا ببینی بی تو چه عذابی دارد تنهایی ، تو تنها دوای این درد بی درمانی
سالها گذشت و نفهمیدی راز دلم را ، نفهمیدی عاشقم و نشنیدی فریاد درونم را
سالها گذشت و باورم نکردی ، من سوختم و شکستم ؛ولی تو ، درکم نکردی!
یادت باشد ،با عشق تو ، دلم به عشق ایمان آورد، مرا از آن اسیری بیرون آورد
کاش اینجا بودی ، شاید دیگر دیر شده باشد برای بودنت.....

فهرست
مهدی لقمانی در فیس بوک

آرشیو متن های مهدی لقمانی
آخرین نوشته های دفتر عشق
تعداد بازدیدکنندگان
تعداد بازدیدکننده های دفتر عشق