آرامش در آغوشت

شنبه 14 بهمن 1396

مرحمی برای دردهایم هستی ، یکی هستی که برای من همه کس هستی
یکی که وقتی نگاهت میکنم تمام غصه ها از یادم میرود
کسی که وقتی در کنارمی با تمام وجود احساس خوشبختی میکنم
هیچ عطری برای من جز عطر تنت دلنشین نیست و هیچ جایی برایم گرم تر از آغوش تو نیست
تنها تویی که حالم را خوب میکنی، با چشمهایت آرامم میکنی
و من درگیر با چشمهای تو میشوم ،تا به اوج آرامش برسم
قشنگترین صدای دنیا، صدای نفسهای تو است آنگاه که در آغوشمی

فهرست
مهدی لقمانی در فیس بوک

آرشیو متن های مهدی لقمانی
آخرین نوشته های دفتر عشق
تعداد بازدیدکنندگان
تعداد بازدیدکننده های دفتر عشق